Zorgstelsel/Vergoedingen

Tandheelkunde zit voor volwassenen boven de 18 jaar in de aanvullende verzekering. Het staat u vrij hiervoor een verzekering af te sluiten. Prijzen en polissen lopen per verzekeraar sterk uiteen. Vandaar dat het raadzaam is vooraf aan de behandeling informatie over tandheelkundige vergoedingen in te winnen.

Om kwaliteit te kunnen leveren aan iedereen, ongeacht hun verzekering, hebben wij er nooit voor gekozen contracten met verzekeraars af te sluiten. 

De meeste verzekerde patiënten kregen rond de 70% van hun rekening vergoed. Let wel op het maximaal verzekerde bedrag dat u heeft afgesloten.

In onze praktijk werken we volgens de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit, wat dit precies inhoudt kunt u in de bovenstaande pagina terugvinden.