Valkuilen

  • Er zit een verschil in vakkundigheid / bekwaamheid / kennis van de behandelaar die uw behandeling uitvoert, zie wet BIG.
  • Let daarom altijd op wie in een tandheelkundige praktijk de behandeling uitvoert. Is het de tandarts, de mondhygiënist, een preventieassistente of een gewone assistente.
  • Per praktijk mag voor 1 behandeling maar 1 tarief gehanteerd worden. Dit betekent dat u een duur tarief zou kunnen betalen, voor een behandeling die door de minst geschoolde kracht wordt uitgevoerd, zodat er het meest aan de behandeling verdiend wordt in de praktijk. · Vraag daarom altijd naar wie de behandelaar is en welk diploma diegene in zijn bezit heeft.

Kiest u voor een behandeling bij een vrij gevestigde mondhygiënist dan heeft u meer inzicht en toegang tot deze informatie.
Controleer of uw behandelaar in één of meer kwaliteitsregisters staat vermeld.

  • Vermelding in het kwaliteitsregister staat voor het juiste diploma in combinatie met consequent volgen van bij- en nascholingsactiviteiten.
  • U snapt dat het hoog houden van het kwaliteitsniveau in de mondhygiëne praktijk, ook invloed heeft op de kosten van de behandeling.

Kies voor kwaliteit als u geeft om uw mondgezonheid