Kostenonderzoek door de NZA

De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) heeft in de zomer van 2013 een grootschalig kostenonderzoek opgezet onder tandartsen, mondhygienisten en tandtechnici. De maximale tarieven die nu door hen worden aangegeven berusten dus op een gedegen ondezoek van kosten en baten in een breed onderzoeksveld binnen de tandheelkunde. Een tandarts of mondhygiënist mag wel zelf een prijs bepalen, maar deze mag nooit hoger liggen dan het NZA tarief. Regionale diversiteiten leiden daarom wel eens tot prijsverschillen.