Visitatieprotocol

H.B. Nix heeft persoonlijk meegewerkt aan het tot stand brengen van het visitatieprotocol van de NVM. De bedoeling hiervan is dat mondhygiënisten elkaars praktijk bezoeken en aan de hand van vooraf opgestelde criteria deze praktijk beoordelen en van aanbevelingen voorzien. Onze praktijk is gevisiteerd in 2001 en de aanbevelingen zijn in het praktijkprotocol opgenomen.