Paroprotocol

Het paroprotocol behelst een behandelplan dat verloopt van een intake met parodontiumstatus, gevolgd door een initiële behandelfase van het benodigde aantal sessies, waarin infectiecontrole centraal staat. Deze wordt gevolgd door een herbeoordeling, waarin het effect van de initiële behandeling wordt gemeten en aan de hand hiervan wordt besloten of en hoe de frequentie van de nazorg wordt ingericht.