Intercollegiale toetsing

Anders dan bij tandheelkundige praktijken worden vrijgevestigde mondhygiënisten enorm aangespoord hun kennis en kunde te toetsen aan elkaar, binnen een specifiek vakgebied of interdisciplinair binnen de regio. De praktijk is vertegenwoordigd in de kwaliteitsgroep Leiden en omstreken. Deze groep is opgericht in 2005 en heeft onder meer onderzoek verricht op gebied van: patiënten met specifieke problemen rond bestralings- en chemotherapie, Hepatitis Mellitus en spoelmiddelen. In de periode daarvoor was de praktijk actief in een kwaliteitsgroep die zich onder andere uitgebreid verdiept heeft in de orale-microbiologie en parodontitis bij zwangerschap.