Rapportage

Binnen het paroprotocol is het gebruik dat wij de voortgang van de behandeling rapporteren aan uw tandarts. Dit kan op verschillende momenten van de behandeling zijn en telefonisch dan wel per e-mail of per post geschieden. Goede communicatie tussen de mondhygiënist en uw tandarts of andere disciplines binnen de tandheelkunde blijft essentieel voor het leveren van een goede kwaliteit van de mondzorg in zijn geheel. Het werken als team binnen de mondzorg zal door de rechtstreekse toegankelijkheid niet veranderen. Samenwerking, kennisuitwisseling en collegiale ondersteuning blijven van belang.